Leverans

Leveranskostnaden som tillkommer för paketet är 8,90€. Vi levererar endast till Finland.

Vi skickar din beställning inom ett par dagar(med undantag av veckoslut och helgdagar).Om beställaren är under 18-år,förflyttas ansvaret till beställarens föräldrar.

JAG MINNS INTE MITT ANVÄNDARNAMN ELLER LÖSENORD?

Ifall du glömt dina Användarkoder, får du dem här

Ifall du glömt dina Användarkoder, får du dem här: https://hairbesties.fi/tilini/lost-password/

Betalningssätt

Räkning – Endast för registrerade kunder. Vi kontrollerar våra registrerade kunders kredituppgifter före godkännande.

Registrera

Du förväntas registrera dig som kund genom att lämna ut de nödvändiga uppgifter till säljaren. Säljaren har rätt att kontrollera kundens kredithistorik i förväg innan säljaren skickar iväg de beställda varorna. Säljaren har rätt att avvisa en kundorder på grund av en oacceptabel kredithistorik eller med hänvisning till annan gilltig orsak.

Priser

Priser som anges av säljaren gäller tills annat meddelas. Moms tillkommer på samtliga säljarens priser. Reklamationer rörande priser måste skickas till säljaren inom 8 (åtta) dagar från faktureringsdatumet. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priserna av orsaker som ligger utom säljarens kontroll.

Betalningsbetingelser Finland

Betalningsfristen för alla fakturor är 14 (fjorton) dagar netto om inte något annat har avtalats skriftligt. Betalningsfristen räknas från och med faktureringsdatumet. Om ingen betalning har skett på förfallodagen har säljaren rätt att försena andra varor som har beställts tills dess att den försenade betalningen och/eller betalningar har genomförts. Kreditgränsen för fakturerade beställningar är

1000,00 euro (inkl. moms).

Försenade betalningar

Säljaren har givit Trust Capital i uppdrag att kräva in betalning för utestående fakturor.

Övergång av krav

Varorna är säljarens egendom tills dess att fakturan är till fullo betald.

Övergång av risk

Risken övergår till kunden när varorna lämnas över till kunden enligt avtal eller till transportfirman för transport, om inte något annat skriftligt har avtalats.

Säljarens rätt att annullera försäljningen

Om den fakturerade summan inte har betalats vid förfallodatum av orsaker som ligger utom säljarens kontroll, har säljaren rätt att annullera försäljningen. Säljaren har även rätt att annullera ordern trots meddelande från kunden eller på annat sätt framkommer att betalningen kommer att bli betydligt försenad. Om ordern annulleras enligt ovan kan säljaren på kundens räkning kräva levererade varor retur.

Garanti

Säljarens garanti för varorna baserar sig på producentens garanti och omfattar alla produktions- och/eller råvarufel eller defekter i varor som definerat i producentens garantiåtagande.

Naturligt eller mekaniskt slitage eller defekter som orsakats av onormal användning täcks inte av produktgarantin.

Försäkring

Båda parter ansvarar för att försäkra varor i enlighet med den ansvarsfördelning som framgår av leveransbetingelserna. All annan form av försäkring skall avtalas skriftligen separat.

Ansvar för fel och produktansvar

Säljaren ansvarar endast för en varas design-, råmaterials- och produktionsfel till och med den summa, som kunden har betalt för varan. Säljaren ansvarar inte för produktfel som har uppkommit till följd av felmontering eller otillräckligt underhåll.

Försenade leveranser

Säljaren har inget ansvar för förluster som drabbar kunden som konsekvens av försenade eller felaktiga leveranser, som t.ex. utebliven inkomst eller annan finansiell skada som uppstår som konsekvens.

Produktfel

Kunden måste vid leverans bekräfta varornas tillstånd samt att de är i enlighet med det beställda. Säljaren måste informeras om alla reklamationer rörande möjliga produktfel strax efter att kunden har konstaterat sådana fel. Leveransen betraktas som accepterad med mindre att reklamationer rörande levererade varor mottages senast 8 (åtta) dagar från leverans. Säljaren är först och främst bemyndigad att reparera eller ersätta varan. Kunden måste returnera en defekt eller otillräcklig vara i den ursprungliga förpackningen enligt instruktioner från säljaren. Förpackningen måste vara i ett sådant skick att varan åter går att säljas.

Beslutet om att betala eller att avvisa att betala kompensation för en defekt vara fattas när den defekta varan har inspekterats antingen av säljaren eller av en representant för producenten.

Returer och byten

aror kan returneras inom 7 (sju) dagar från och med fakturadatum och bytas inom 14 (fjorton) dagar från och med fakturadatum. Kontakta alltid säljaren innan du vill returnera eller byta varan. En retur accepteras inte utan att den är avtalad med säljaren och säljarens returblankett har ifyllts. Kunden måste ange en orsak till returen och skicka den tillsammans med fakturan eller fraktsedeln. Med mindre det rör sig om en retur av en defekt vara, betalar Säljaren betalar inte ut ersättning för en returnerad vara om varan har varit använd eller förpackningen är i ett sådant skick att varan inte går att sälja,om inte det rör sig om en retur av en defekt vara. Varor som har inte blandats enligt försäljarens anvisningar kan varken returneras eller ersättas. Säljaren tar inte emot produkter om de skickas mot postförskott eller kredit via

betalning vid leverans. Säljaren ansvarar inte för defekter som har uppkommit till följd av att varan har varit förvarad på ett otillräckligt sätt eller att varan har varit använd på ett opassande sätt eller under opassande omständigheter av kunden. Kunden förväntas att bekräfta att varan är passande till sitt önskade ändamål. Om varan returneras av orsaker som är utanför säljarens kontroll, ansvarar kunden för kostnader som vidrör returen.

.

Avgörande av tvister

Tvister som vidrör det avtal som har ingåtts mellan säljaren och kunden avgörs i första hand genom förhandlingar mellan parterna. Om inte annat har avtalats eller i fall att förhandlingarna har varit utan resultat, avgörs tvisten av en relevant tingsrätt. Rätt till prisändringar förbehålles.

Kontakta oss

Ärende

Information om produktenKontoBeställningLeveransReturBetalning/ErsättningÖvrigt